STOWARZYSZENIE INICJATYWA

Nazwa firmySTOWARZYSZENIE INICJATYWA
Numer KRS0000034735
MiejscowośćKATOWICE, gmina M. KATOWICE, powiat M. KATOWICE, woj. ŚLĄSKIE
UlicaPlac Sejmu Śląskiego 2 lok. 425
Kod pocztowy40-032 KATOWICE
Data rozpoczęcia działalności14/08/2001
Organ nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Organ reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacji1.ZARZĄD STOWARZYSZENIA JEST ZOBOWIĄZANY ZARZĄDZAĆ MAJĄTKIEM I SPRAWAMI STOWARZYSZENIA PRZY ŚCISŁYM PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWA ORAZ STATUTU, A TAKŻE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2.WSZELKIE KOMPETENCJE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA POSIADAJĄ: -JEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU, -JEDNOOSOBOWO: PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCY PEŁNOMOCNICTWO OGRANICZONE DO OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE PRZEDMIOTOWYM TEGO PEŁNOMOCNICTWA, PODPISANE PRZYNAJMNIEJ PRZEZ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM TAKŻE PREZESA, -DWUOSOBOWO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, -DWUOSOBOWO: CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Opis firmy1.CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE ORAZ REALIZACJA RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ,PROJEKTÓW I INICJATYW PUBLICZNYCH I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE: -KULTURY,FILMU,FOTOGRAFII,MUZYKI,SZTUKI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, -WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU I PRZYGOTOWANIA DO PRZYSZŁEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ,SPOŁECZNEJ LUB PUBLICZNEJ OBYWATELI,A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI,MŁODZIEŻY I STUDENTÓW, -OŚWIATY,NAUKI I EDUKACJI ORAZ PODNOSZENIA POZIOMU WIEDZY OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA,W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE EDUKACJI NIEFORMALNEJ I POZAAKADEMICKIEJ, -ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU,WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJU INDYWIDUALNEGO I SPOŁECZNEGO, -UMACNIANIA DEMOKRACJI,WOLNOŚCI I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, -ROZWOJU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ AKTYWNOŚCI NAKIEROWANEJ NA MOŻLIWOŚCI WPŁYWANIA NA STANOWIENIE PRAWODAWSTWA I DECYZJE ORGANÓW PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, -ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI I DEMOKRACJI LOKALNEJ ORAZ ROZWOJU IDEI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, -ROZWOJU REGIONALNEGO,W SZCZEGÓLNOŚCI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, -KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH ORAZ ROZWIJANIA ZAINTERESOWANIA AKTUALNĄ RZECZYWISTOŚCIĄ SPOŁECZNĄ,GOSPODARCZA,POLITYCZNĄ I PRAWĄ, -SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELI,INTEGRACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ WOLONTARIATU, -ROZWOJU SEKTORA OGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, -ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ORAZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO GOSPODARKI RYNKOWEJ, -ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ROZWOJU SEKTORA PRYWATNEGO, -SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ FILANTROPII,DOBROCZYNNOŚCI I MECENATU RÓŻNORODNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH, -ROZWOJU NOWOCZESNYCH MEDIÓW I TECHNOLOGII,INFORMATYZACJI SPOŁECZEŃSTWA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ SWOBODNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI I MEDIÓW,W TYM PRZEDE WSZYSTKIM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, -POZOSTAŁE CELE OKREŚLONE W ART. 3 STATUTU.
Nazwa szczególnej formy prawnejSTOWARZYSZENIE
Nazwa organu rejestrowegoSĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sygnatura aktKA.VIII NS-REJ.KRS/16798/03/246
Nazwa rodzaju rejestruKATALOG PRZEDSIĘBIORCÓW
Osoby powiązane / słowa kluczoweKruczek Piotr (1977), Habaj Łukasz (1975), Lamot Dariusz (1978), Szabelski Tomasz (1975), Kręski Łukasz (1977), Bugiel Bartłomiej (1977), Gorzelany Krzysztof (1975), Kwiecień Grzegorz Cezary (1978), Choma Tomasz, Wziątek Tomaz
Informacje o wizytówcenumer ID: 508186; rejestracja: 14/08/2001; liczba odsłon: 24

Czytaj opinię (0)

  • Nikt jeszcze nie dodał opinii, wypełnij poniższy formularz i dodaj pierwszą opinię.

Dodaj opinię

Skorzystaj z poniższego formularza aby dodać opinię o firmie - STOWARZYSZENIE INICJATYWA. Należy wypełnić pola formularza oznaczone gwiazdką (jeśli podpis nie zostanie podany, system przypisze losowe imię). Adres email wpisany w formularzu NIE BĘDZIE WIDOCZNY w treści opinii, na ten adres wyślemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym (który należy kliknąć aby opinia została aktywowana i była widoczna na stronie). W wiadomości otrzymasz również hasło umożliwiające zmianę treści lub usunięcie opinii.

Wpisz adres email*
    
Wpisz podpis

Wybierz rodzaj opinii*

Wpisz treść opinii*

Wpisz ile jest jeden plus dwa*

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach na temat tej firmy? To proste! Wpisz swój adres email i aktywuj powiadomienie!